Möten

Ibland behöver man träffas för möten i en neutral miljö. Det kan gälla känsliga frågor eller avtal och processer som kräver diskretion. Oavsett vilka behov ni har så är vi övertygade om att vi har mötesrum som passar er. Kontakta oss för hyra mötesrum i Malmö!

Hos oss finns rum också för de samtal som behöver föras i avskildhet. Vår långa erfarenhet att arbeta med näringslivets villkor har hjälpt oss att förstå vilka specifika önskemål och behov som kan finnas. Och vi finns för att kunna uppfylla dessa behov. Bara hör av er så arrangerar vi allt på bästa sätt.